Złożone petycje

Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
data złożenia petycji: 22.02.2023 r.;
podmiot wnoszący petycję: brak wyrażenia zgody;
Skan petycji [Plik PDF]
Odpowiedź na petycję [Plik PDF]

 

Petycja w sprawie modernizacji drogi powiatowej nr 2237Z – Niemieńsko
data złożenia petycji: 15.02.2023 r.;
podmiot wnoszący petycję: brak wyrażenia zgody;
Skan petycji [Plik PDF]
Odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie ustanowienia zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na jeziorze Chojnica Duża (Chojnica Wielka)
data złożenia petycji: 20.09.2022 r.;
podmiot wnoszący petycję: brak wyrażenia zgody;
Skan petycji [Plik PDF]
Zawiadomienie o Komisji skarg, wniosków i petycji [Plik PDF]
Odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie wykonania dróg powiatowych Konotop-Zatom nr 2233Z oraz Konotop-Jaźwiny nr 2238Z
data złożenia petycji: 18.11.2022 r.;
podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy miejscowości Zatom, Jaźwiny, Sówka;
Skan petycji[Plik PDF]
Odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie gruntownego remontu lub przebudowy drogi powiatowej nr 2244Z – Rościn
data złożenia petycji: 18.05.2022 r.;
podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy miejscowości Rościn;
Skan petycji [Plik PDF]
Odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu Choszczeńskiego działań mających na celu usunięcie ze Statusu Powiatu Choszczeńskiego §53
data złożenia petycji: 17.05.2022 r.;
podmiot wnoszący petycję: brak wyrażenia zgody;
Skan petycji [Plik PDF]
Zawiadomienie o Komisji skarg, wniosków i petycji [Plik PDF]
Stanowisko prawne [Plik PDF]
Pismo w sprawie terminu [Plik PDF]
Odpowiedź na petycję – Uchwała nr XXIX-257-2022 [Plik PDF]

Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej dz. 375/1 obręb Chrapowo-Wierzchno gm. Pełczyce
data złożenia petycji: 05.01.2022 r.;
podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy miejscowości Łyskowo i Wierzchno;
Skan petycji [Plik PDF]
Odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej 2207Z relacji Choszczno-Radlice-Witoszyn
data złożenia petycji: 30.11.2021 r.;
podmiot wnoszący petycję: Sołectwo Witoszyn;
Skan petycji [Plik PDF]
Odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie budowy chodnika w m. Kiełpino
data złożenia petycji: 19.10.2021 r.;
podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy wsi Kiełpino;
Skan petycji [Plik PDF]
Odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie budowy chodnika w m. Ostromęcko
data złożenia petycji: 08.10.2021 r.;
podmiot wnoszący petycję: Sołtys Ostromęcka wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami;
Skan petycji [Plik PDF]
Odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie budowy chodnika na ul. Kolejowej i Chomętowskiej w Drawnie
data złożenia petycji: 05.10.2021 r.;
podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy Drawna;
Skan petycji [Plik PDF]
Odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie instalacji szerokopasmowego Internetu
data złożenia petycji: 29.01.2021 r.;
podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy Gminy Pełczyce;
Skan petycji [Plik PDF]
Odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie budowy chlewni w Święciechowie
data złożenia petycji: 28.09.2020 r.;
podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy Gminy Drawno;
Skan petycji [Plik PDF]

Petycja w sprawie wykonania nawierzchni drogi  oraz wykonania chodnika – Stradzewo
data złożenia petycji: 23.09.2020 r.;
podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy Sołectwa Stradzewo;
Skan petycji [Plik PDF]
Odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie problemu niskoemisyjnego, zatruwania powietrza, nieakceptowalnego hałasu w porze ciszy nocnej – Bierzwnik
data złożenia petycji: 09.09.2020 r.;
podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy Bierzwnika;
Skan petycji [Plik PDF]
Odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Łasko
data złożenia petycji: 28.01.2020 r.;
podmiot wnoszący petycję: Sołtys Sołectwa Łasko/Rada Sołecka Łaska;
Skan petycji [Plik PDF]
Odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie dokonania analizy – Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego – FROB
data złożenia petycji: 23.10.2019 r.;
podmiot wnoszący petycję: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego;
Skan petycji [Plik PDF]
Odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie uruchomienia Pracowni Mammograficznej i USG piersi – Klub Kobieta 2000
data złożenia petycji: 28.08.2019 r.;
podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Klub Kobieta 2000;
Skan petycji [Plik PDF]
Stanowisko Dyrektora SPZOZ w Choszcznie [Plik PDF]
odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w interesie publicznym – Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów
data złożenia petycji: 31.07.2019 r.;
podmiot wnoszący petycję: radca prawny Konrad Cezary Łakomy;
Skan petycji [Plik PDF]
Przekazanie petycji do podmiotu właściwego [Plik PDF]
Uzupełnienie złożonej petycji [Plik PDF]
Ponowne przekazanie petycji do podmiotu właściwego [Plik PDF]
odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie budowy chodnika – Nętkowo
data złożenia petycji: 27.05.2019 r.;
podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy Nętkowa;
Skan petycji[Plik PDF]

Petycja w sprawie remontu drogi na odcinku Choszczno – Stawin
data złożenia petycji: 27.03.2019 r.;
podmiot wnoszący petycję: brak wyrażenia zgody;
Skan petycji [Plik PDF]
odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie zapewnienia środków w budżecie na rok 2019
data złożenia petycji: 01.10.2018 r.;
podmiot wnoszący petycję: ZNP w Choszcznie;
skan petycji [Plik PDF]
odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie budowy chodznika w Podegrodziu
data złożenia petycji: 17.11.2017 r.;
podmiot wnoszący petycję: brak wyrażenia zgody;
skan petycji [Plik PDF]
odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja dotycząca zainstalowania progów zwalniających na ul. Szerokiej w Granowie
data złożenia petycji: 27.09.2017 r.;
podmiot wnoszący petycję: brak wyrażenia zgody;
skan petycji [Plik PDF]
odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie remontu drogi na odcinku Choszczno – Stawin
data złożenia petycji: 04.10.2017 r.;
podmiot wnoszący petycję: brak wyrażenia zgody;
skan petycji [Plik PDF]
odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie naprawy drogi powiatowej 2158 Chłopowo-Sowiniec
data złożenia petycji: 30.05.2017 r.;
podmiot wnoszący petycję: brak wyrażenia zgody;
skan petycji [Plik PDF]
odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie komunikacji na trasie Drawno – Choszczno
data złożenia petycji: 24.03.2017 r.;
podmiot wnoszący petycję: brak wyrażenia zgody;
skan petycji [Plik PDF]
odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie scalania gruntów
data złożenia petycji: 15.11.2016 r.;
podmiot wnoszący petycję: brak wyrażenia zgody;
skan petycji [Plik PDF]
odpowiedź na petycję [Plik PDF

Petycja w sprawie budowy asfaltu we wsi Niemieńsko
data złożenia petycji: 22.02.2016 r.;
podmiot wnoszący petycję: brak wyrażenia zgody;
skan petycji [Plik PDF]
odpowiedź na petycję [Plik PDF]

Petycja w sprawie drogi 2233 Z do Zatomia
data złożenia petycji: 25.11.2015 r.;
podmiot wnoszący petycję: brak wyrażenia zgody;
skan petycji [Plik PDF]
przekazanie petycji
odpowiedź na petycję

Petycja w sprawie przekazania wniosku do wszystkich nadzorowanych szkół ponadgimnazjalnych
data złożenia petycji: 16.11.2015 r.
podmiot wnoszący petycję: brak zgody (art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)
Skan petycji [Plik PDF]
Odpowiedź na petycję [Plik JPG]

Żądanie wszczęcia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych
data złożenia petycji: 10.11.2015 r.;
podmiot wnoszący petycję: Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” sp.k reprezentowana przez komplementariusza: radcę prawnego Jacka Świecę;
Skan petycji [Plik PDF]
Odpowiedź na petycję [Plik PDF]

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email