Wyróżnienie promocyjne „Dęby Powiatu Choszczeńskiego”

Wyróżnienie promocyjne „Dęby Powiatu Choszczeńskiego” ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na terenie powiatu choszczeńskiego i poza nim, które w znaczący sposób wpłynęły na funkcjonowanie powiatu, jego rozwój i promocję. 
Wyróżnienie przyznawane będzie raz w roku w 6 kategoriach:
– gospodarka i przedsiębiorczość,
– kultura i sztuka,
– sport,
– działalność społeczna,
– osobowość powiatu choszczeńskiego 
– przyjaciel powiatu choszczeńskiego.

Wnioskodawcą, co do przyznania wyróżnienia promocyjnego „Dęby Powiatu Choszczeńskiego” mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz wszystkie inne podmioty.

Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach otrzymali:


w 2022 r. :

1.Gospodarka i przedsiębiorczość – Unilink S.A. w Choszcznie Irena Piątek,  decyzją Północnej Izby Gospodarczej wyróżnienie promocyjne otrzymała firma Absolut – Leszek i Marek Gradys
2. Kultura i sztuka – Edmund Pokorniecki
3. Sport i turystyka – Klub Turystyki Rowerowej „Voyager”
4. Działalność społeczna – Małgorzata Matuszak
5. Osobowość Powiatu Choszczeńskiego – Paweł Reszka

Decyzją Zarządu Północnej Izby Gospodarczej Statuetkę Nestora Przedsiębiorczości  otrzymali:

1.Wioletta Kaszak
2.Robert Adamczyk
3.Mariusz Adamkiewicz.

Nagrody specjalne przyznano: Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku oraz Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „Ozimek”.


w 2021 r. :

1. Gospodarka i przedsiębiorczość – Usługi Gastronomiczne Paweł i Kamila Kmieć
2. Kultura i sztuka – Sandra Żuk
3. Sport i turystyka – Akademia Piłkarska Gavia Choszczno Sp. z o.o.
4. Działalność społeczna – Jacek Szyszka
5. Osobowość Powiatu Choszczeńskiego – Artur Gromadzki


w 2019 r. :

1. Gospodarka i przedsiębiorczość – Firma Letkomiller Mariusz „MALMS”
2. Kultura i sztuka – Fundacja Wspierania Kultury „NOC POETÓW”
3. Sport i turystyka – Lokalna Organizacja Turystyczna WOKÓŁ DRAWY
4. Działalność społeczna – Sandra Żuk
5. Osobowość Powiatu Choszczeńskiego – Joanna Kupniewska
6. Przyjaciel Powiatu Choszczeńskiego – Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

 

w 2018 r. : 

1. Gospodarka i przedsiębiorczość – Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Ozimek”
2. Kultura i sztuka – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Choszcznie
3. Sport i turystyka – Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Wodniak” Choszczno
4. Działalność społeczna – Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi „Niagara” Choszczno
5. Osobowość Powiatu Choszczeńskiego – Szymon Wyrzykowski
6. Przyjaciel Powiatu Choszczeńskiego – ppłk Jarosław Chojnacki.

w 2017 r. :

1. Gospodarka i Przedsiębiorczość – Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o. o. 
2. Kultura i Sztuka – Grzegorz Jacek Brzustowicz
3. Sport – Uczniowski Klub Szachowy „Skoczek”
4. Działalność społeczna – Stowarzyszenie Klub Kobieta 2000
5. Przyjaciel Powiatu Choszczeńskiego – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w 2016 r. :

1. Gospodarka i Przedsiębiorczość – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rzecku
2. Kultura i Sztuka – Klub Plastyka „Impresja”
3. Sport – Paweł Czapiewski
4. Działalność społeczna – Andrzej Konopelski
5. Przyjaciel Powiatu Choszczeńskiego – 12 Brygada Zmechanizowana im. gen. Broni Józefa Hallera w Szczecinie

Pliki do pobrania:

Uchwała nr XX/186/2021 z dnia 24 maja 2021 r. 
Regulamin przyznawania wyróżnienia promocyjnego „Dęby Powiatu Choszczeńskiego”
 Uchwała nr XVIII 143 z 2017r.
– Wniosek o przyznanie wyróżnienia promocyjnego „Dęby Powiatu Choszczeńskiego”

Print Friendly, PDF & Email