Starostwo

Kierownictwo

Wioletta Kaszak – Starosta e-mail: starosta@powiatchoszczno.pl     Paweł Szuber – Wicestarosta e-mail: wicestarosta@powiatchoszczno.pl     Andrzej Konopelski – Członek Zarządu Powiatu     Bogdan Kwiatkowski – Członek Zarządu Powiatu   Jerzy Kozubski – Członek Zarządu ...

Wydziały

Wydział Organizacyjny i Kadr Biuro Informatyzacji Urzędu Wydział Budżetowo-Finansowy Wydział Edukacji Wydział Budownictwa Wydział Komunikacji i Transportu Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Geolog Powiatowy Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Pełnomocnik do ...