Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem Starosty Nr 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Rada jest ciałem opiniotwórczo – doradczym Starosty Choszczeńskiego. Jej kadencja trwa cztery lata.

Podstawą do powołania Rady są zapisy art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2019 poz. 511, poz. 1815, poz. 1571), a także art. 44b oraz 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019 poz.1172 z późn. zm.).

Skład Rady:

 1. Monika Rodykow – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie,
 2. Andrzej Konopelski – Członek Zarządu Powiatu Choszczeńskiego,
 3. Barbara Matwiejko – Prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Choszcznie,
 4. Elwira Najdora – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku,
 5. Ilona Kasińska – Kierownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Choszcznie.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
 2. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 3. realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 4. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. ocena realizacji programów;
 6. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Prezydium:

Monika Rodykow – Przewodnicząca Rady,

Andrzej Konopelski – Wiceprzewodniczący Rady,

Ilona Kasińska – Sekretarz.

Print Friendly, PDF & Email