Interpelacje i zapytania radnych

Zapytanie Radnego Jana Kuźmińskiego z dn. 12.04.2019 r.
Odpowiedź Komendy Powiatowej Policji


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 11.07.2019 r.  
Odpowiedź na zapytania Pana Stanisława Rydza


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 17.09.2019 r.  
Odpowiedź na zapytania Pana Stanisława Rydza
Odpowiedź na zapytania Pana Stanisława Rydza


Zapytanie Radnego Jana Kuźmińskiego z dn. 29.10.2019 r.
odpowiedź dla Radnego J. Kuźmińskiego


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dnia 19 i 22.11.2019 r.
Odpowiedź na zapytania Pana Stanisława Rydza


Zapytania Radnych – Magdalena Sieńko, Bernarda Ewa Dybowska z dn. 18.12.2019 r.
Odpowiedź na zapytania Magdalena Sieńko, Bernarda Ewa Dybowska z dn. 18.12.2019 r.


Zapytania Radnych – Bernarda Ewa Dybowska, Magdalena Sieńko z dn. 18.12.2019 r.
Odpowiedź na zapytania Bernarda Ewa Dybowska, Magdalena Sieńko z dn. 18.12.2019 r.


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 30.12.2019 r.
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 30.12.2019 r.


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 26.02.2020 r.
Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 26.02.2020 r.
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 26.02.2020 r.


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 09.09.2020 r.
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 09.09.2020 r.


Zapytania Radnej Małgorzaty Buchajczyk z dn. 02.10.2020 r. 
Odpowiedź na zapytania Radnej Małgorzaty Buchajczyk z dn. 02.10.2020 r.


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 16.12.2020 r.
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 16.12.2020 r. cz.1
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 16.12.2020 r. cz.2
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 16.12.2020 r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie


Zapytania Radnej Małgorzaty Buchajczyk z dn. 18.02.2021 r. 
Odpowiedź na zapytania Radnej Małgorzaty Buchajczyk z dn. 18.02.2021 r.


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 18.02.2021 r.
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 18.02.2021 r.


Zapytanie Radnego Jana Kuźmińskiego z dn. 22.02.2021 r.
Odpowiedź dla Radnego J. Kuźmińskiego z dn. 22.02.2021 r.


Zapytania Radnych – Magdalena Sieńko, Bernarda Ewa Dybowska z dn. 22.04.2021 r.
Odpowiedź na zapytania Magdalena Sieńko, Bernarda Ewa Dybowska z dn. 22.04.2021 r.


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 24.05.2021 r.
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 24.05.2021 r.


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 28.10.2021 r.
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 28.10.2021 r.


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 15.12.2021 r.
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 15.12.2021 r.


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 16.02.2022 r.
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 16.02.2022 r.


Zapytania Radnej Małgorzaty Buchajczyk z dn. 15.02.2022 r. 
Odpowiedź na zapytania Radnej Małgorzaty Buchajczyk z dn. 15.02.2022 r.


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 07.04.2022 r.
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 07.04.2022 r.


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 06.09.2022 r.
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 06.09.2022 r.


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 24.10.2022 r.
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 24.10.2022 r.


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 19.12.2022 r.
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 19.12.2022 r.


Zapytania Radnego Jana Kuźmińskiego z dn. 09.02.2023 r.
Odpowiedź na zapytania Jana Kuźmińskiego z dn. 09.02.2023 r.
Załącznik – wykaz dróg


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 09.02.2023 r.
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 09.02.2023 r.
Odpowiedź Dyrektor SP ZOZ


Zapytanie Radnego Jana Kuźmińskiego z dn. 23.03.2023 r.
Odpowiedź na zapytania Jana Kuźmińskiego z dn. 23.03.2023 r.
Wykaz inwestycji


Zapytanie Radnego Jana Kuźmińskiego z dn. 28.03.2023 r.

Zapytanie Radnego Jana Kuźmińskiego z dn. 30.03.2023 r.
Odpowiedź na zapytania Jana Kuźmińskiego z dn. 28.03.2023 r. i 30.03.2023 r.


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 04.04.2023 r.
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 04.04.2023 r.

Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 04.04.2023 r.
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 04.04.2023 r.


Zapytania Radnego Stanisława Rydza z dn. 07.09.2023r.
Odpowiedź na zapytania Stanisława Rydza z dn. 07.09.2023 r.


 

Print Friendly, PDF & Email