Powiat Choszczeński z prawie 120 mln budżetem na rok 2024

06.12.2023 15:08

Zrównoważony i bardzo ambitny, taki jest budżet Powiatu Choszczeńskiego na rok 2024 uchwalony podczas dzisiejszej XXXIX Sesji Rady Powiatu Choszczeńskiego. Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych.

Zarówno budżet na następny rok jak i wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2034 otrzymały pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Podczas grudniowej sesji Radni zapoznali się m.in. z informacją z realizacji projektów finansowych realizowanych przez Powiat w 2023 r. oraz raportem z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Choszczeńskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2030 r.” Przyjęto plan pracy Rady Powiatu Choszczeńskiego oraz Komisji Stałych na kolejne 12 miesięcy.

Tematem obrad było też przyjęcie „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową dla powiatu choszczeńskiego na lata 2023-2027”, „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej w powiecie choszczeńskim na lata 2023-2027” oraz „Powiatowego programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2023-2027”.

Na zakończenie starosta choszczeńska Wioletta Kaszak podziękowała Zarządowi oraz radnym Rady Powiatu Choszczeńskiego, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu choszczeńskiego, pracownikom Starostwa Powiatowego w Choszcznie, służbom mundurowym oraz służbom sektora publicznego za całoroczną współpracę, życząca spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

 

Print Friendly, PDF & Email