Powiat Choszczeński / Starostwo Powiatowe w Choszcznie realizuje projekt pn. „Wdrożenie programu zdrowotnego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Choszcznie”

11.10.2022 11:09

Powiat Choszczeński otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w wysokości 441 181,87 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu funkcjonalnego przez min. 90% z 46 os. – pracowników Starostwa Powiatowego w Choszcznie, w tym min. 30% os. w wieku 50 lat i więcej (14 os.) poprzez opracowanie i wdrożenie w okresie od 01.10.2022 r. do 30.06.2023 r. kompleksowego programu zakładającego poprawę ergonomii pracy i eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, dzięki czemu min. 90% Uczestników Projektu (min. 42 os.) będzie kontynuować zatrudnienie u Wnioskodawcy.

W ramach projektu planuje się realizację poniższych zadań:

– audyt sytuacji zdrowotnej pracownika, w tym audyt ergonomii stanowiska pracy,

– dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu (zakup komputerów, krzeseł ergonomicznych, podstawek pod klawiaturę, lampek biurowych, szafek),

– eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (np. wsparcie psychologiczne, fizjoterapeutyczne, karnety na basen/siłownię),

– eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (warsztaty),

– walka ze stresem (działania edukacyjno-zdrowotne).

 

Całkowita wartość projektu wynosi 519 037,50 zł, wartość dofinansowania ze strony Unii Europejskiej wynosi 441 181,87 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.

 

Harmonogram udzielanego wsparcia:

Lp. Rodzaj wsparcia Okres realizacji
1 Dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu 10. 2022 r. – 02. 2023 r.
2 Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy – wsparcie indywidualne 01 – 06. 2023 r.
3 Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (warsztaty), 01 – 06. 2023 r.
4 walka ze stresem 05 – 06. 2023 r.

 

Print Friendly, PDF & Email