Powiat choszczeński otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON

13.12.2023 12:38

            

Powiat choszczeński otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn. Poprawa dostępności internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie.

Inwestycja będzie polegała na realizacji dwóch działań. Pierwsze dotyczy przeprowadzenia robót związanych z remontem pomieszczeń sanitarnych na trzech kondygnacjach budynku internatu, drugie zaś poprawy dostępności komunikacyjno-informacyjnej.

Zad.1. Dostępność architektoniczna, zakres robót obejmuje:

– przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w pomieszczeniach sanitarnych

– montaż włączników światła na wysokości 1,1 m

– dostawa, zakup oraz montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych

– likwidacja progów oraz innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim

– zakup i montaż drzwi wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm, w tym zakup i montaż drzwi przesuwnych w kabinie

– pola uwagi, linie prowadzące

Zad. 2 Dostępność komunikacyjno-informacyjna, zakres prac obejmuje:

– montaż na drzwiach tabliczek informacyjnych napisanych alfabetem Braille’a

– pętla indukcyjna

W ramach niniejszego projektu zostaną usunięte następujące bariery:

Architektoniczne:

  • śliska powierzchnia,
  • wysokie progi,
  • zróżnicowane poziomy na przejściach,
  • wąskie przejścia,
  • nieodpowiednie oświetlenie,
  • brak oznaczeń na powierzchniach,
  • brak poręczy.

Informacyjno-komunikacyjne:

  • niedostateczna informacja wizualna,
  • niedostateczna informacja dźwiękowa.

 

Wartość projektu wynosi  494 391,01 zł, kwota dofinansowania 395 512,80 zł, zaś wkład własny 98 878,21 zł.

Termin realizacji projektu od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2024 roku.

 

 

Print Friendly, PDF & Email