Co to jest petycja?

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – Dz.U. 2014 poz. 1195 –pełna treść ustawy opublikowana na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP

Print Friendly, PDF & Email