Kształcenie na odległość w Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie

23.03.2020 14:44

 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie przez szkołę kształcenia na odległość, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

 

NAUCZYCIELE

Apeluję do Państwa i proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 roku określaja zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzają możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie daje możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów, wprowadza obowiązek realizowania podstaw programowych, a nauczyciele mają możliwość weryfikacji programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.  

Zapisy rozporządzenia  pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

 

UCZNIOWIE I RODZICE

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana przez nauczycieli na odległość. Nauczanie jest realizowane przez naszych nauczycieli za pośrednictwem e-dziennika i Internetu poprzez:

  1. wykorzystanie materiałów przygotowanych przez nauczycieli,
  2. wykorzystanie materiałów rekomendowanych przez MEN, zamieszczane:

            – na platformie edukacyjnej www.epodreczniki.pl),

           – przez Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

          – emitowane w pasmach edukacyjnych Telewizji i Polskiego Radia.

Nauczyciele korzystają między innymi z Platformy www.epodreczniki.pl, jako narzędzia informatycznego, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne i są zgodne z podstawą programową. Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania.

 

MATURZYŚCI

Na stronie CKE znajdziecie zbiory zadań do powtarzania materiału ze wszystkich przedmiotów. Warto zapoznać się nimi pod linkiem – zbiory zadań dla maturzystów.

W każdym zbiorze, oprócz zadań, zamieszczone są wskazówki, ich rozwiązania oraz same rozwiązania.

Dostępne są też filmy o części ustnej egzaminu z języka polskiego, np. język polski i filmy o błędach, jakie maturzyści często popełniają, rozwiązując zadania z języka polskiego, chemii czy biologii – filmy różne.

 

Wszystkie ograniczenia wynikają z konieczności podjęcia działań, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.

 

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje na ten temat można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

                                                                                                                                                                  Dyrektor Szkoły

Print Friendly, PDF & Email