Jednostki organizacyjne

Placówki oświatowe

Zespół Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego ul. Bolesława Chrobrego 31 A 73 – 200 Choszczno tel. 95 765 24 96 lo_choszczno@post.pl https://zschoszczno.edupage.org/   Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich ul.Polna 5 73-200 Choszczno ...

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Bolesława Chrobrego 27A 73-200 Choszczno tel.: 95 7657975 pzd@powiatchoszczno.pl https://bippzd.powiatchoszczenski.pl/

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Drawieńska 15 73-200 Choszczno tel. 95 765 70 91 do 93 szch@praca.gov.pl http://choszczno.praca.gov.pl/

Dom Pomocy Społecznej

Brzeziny 1 73-220 Drawno tel 95 768 10 66 biuro@dpsbrzeziny.pl http://www.dpsbrzeziny.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bolesława Chrobrego 27 A 73-200 Choszczno tel. 95 765 25 78 pcprchoszczno@wp.pl https://bip.pcprchoszczno.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. M. Niedziałkowskiego 4A 73-200 Choszczno tel. 95 765 24 38 sekretariat@spzozchoszczno.pl https://www.spzozchoszczno.pl/