Dla mieszkańców

Zdrowie

Załatwianie spraw

e-urząd

Elektroniczna Platforma usług administracji Publicznej: https://epuap.gov.pl/wps/portal E-mapa: http://zcpwz.e-mapa.net/ Portal Mapowy Powiatu Choszczeńskiego – http://powiatchoszczno.giportal.pl Centrum Informacji o Środowisku: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+Choszcznie Dziennik Ustaw: http://www.dziennikustaw.gov.pl Monitor Polski: http://www.monitorpolski.gov.pl Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl https://adpfm.ca Prawo miejscowe: http://www.powiatchoszczno.pl/bip

Raport o stanie Powiatu Choszczeńskiego

Zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022  r. poz. 1526 ze zm.) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport ...