„Cyfrowy Powiat”

11.10.2022 11:18

Powiat Choszczeński otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w wysokości 143 910,00 zł.

Celem głównym projektu jest wsparcie Powiatu Choszczeńskiego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz cyfryzację urzędu.

Efektem realizacji projektu będzie przede wszystkim zwiększenie potencjału cyfrowego Powiatu Choszczeńskiego oraz jego jednostek podległych, jak również podniesienie jakości cyfryzacji, dzięki zastosowaniu jednolitych i spójnych rozwiązań.

Pozostałe efekty:

  • wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Starostwa,
  • poprawa jakości świadczenia e-usług publicznych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
  • doposażenie Starostwa Powiatowego w zasoby IT – 1 urządzenie klasy UTM oraz 13 komputerów,
  • utworzenie domen/platform dla 7 jednostek organizacyjnych Powiatu Choszczeńskiego – nowych stron informacyjnych oraz stron podmiotowych BIP dla następujących jednostek organizacyjnych: Zespół Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie, Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Choszcznie, Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie oraz wyłącznie strony podmiotowej BIP dla Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 143 910,00 zł, wartość dofinansowania stanowi 100% wartości projektu.

Planowany okres realizacji projektu: 12 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie Grantu, maksymalnie do 31.10.2023 r.

 

Print Friendly, PDF & Email