Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej nr 2212Z Słonice – Rakowo

22.09.2023 08:23

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2212Z pomiędzy miejscowościami Słonice i Rakowo poprzez wykonanie jezdni na długości 2 299 mb z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5, 5 m wraz z wykonaniem poboczy gruntowych obustronnych, wykonanie zatoki autobusowej, chodnika oraz zjazdów indywidualnych do posesji. Wartość dofinansowania ...

Remont drogi powiatowej nr 2212Z na odcinku Krzęcin – Granowo

13.06.2023 10:33

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania wynosi 2 796 155, 67 złotych Całkowita wartość zadania – 6 166 913, 94 złotych Inwestycja polega na remoncie drogi powiatowej nr 2212Z na odcinku Krzęcin – Granowo poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej na długości ok. 4, 75 km, remontu istniejących chodników oraz zjazdów indywidualnych wraz  ...

Remont drogi powiatowej nr 2206Z na odcinku Zamęcin – Stary Klukom

13.06.2023 10:32

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania wynosi 2 429 743, 68 złotych Całkowita wartość zadania – 4 876 192, 37 złotych. Inwestycja polega na remoncie drogi powiatowej nr 2206Z na odcinku Zamęcin – Stary Klukom poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej na długości 5, 347 km, remontu istniejących chodników a także zjazdów indywidualnych ...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2200Z w m. Piasecznik

13.06.2023 10:31

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania wynosi 876 242, 57 złotych Całkowita wartość zadania – 1 849 723, 53 złotych Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2200Z w miejscowości Piasecznik z nawierzchni brukowcowej na bitumiczną na długości 445 mb, wybudowanie kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia drogi oraz budowę chodnika dla pieszych ...