Projekty unijne

Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dalej zwany RIIP WZ.

28.10.2022 13:28

Projekty unijne

Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dalej zwany RIIP WZ. Zakres Projektu obejmuje utworzenie systemu RIIP WZ jako zintegrowanego systemu teleinformatycznego bazującego na otwartej, cyfrowej platformie integrującej referencyjne i źródłowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym. Wynikiem tego będzie uporządkowanie ...

Powiat Choszczeński / Starostwo Powiatowe w Choszcznie realizuje projekt pn. „Wdrożenie programu zdrowotnego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Choszcznie”

11.10.2022 11:09

Projekty unijne

Powiat Choszczeński otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania ...

POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

13.12.2021 10:58

Projekty unijne

Powiat Choszczeński otrzymał dotację w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE”. Głównym celem projektu jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, wynikające z negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii COVID-19. W ramach zadania dzieci i młodzież będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach tj. – ...

Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje moją przepustka na rynku pracy – II edycja

10.12.2019 09:06

Projekty unijne

Powiat Choszczeński w okresie od 06 stycznia 2020 r. do 31 października 2023 r. będzie realizować projekt pt. „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje moją przepustka na rynku pracy – II edycja”, który jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.6. ...

Wymarzone warsztaty Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie

09.04.2019 09:20

Projekty unijne

Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie doczekał się wymarzonych warsztatów szkolnych. W miniony piątek odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego obiektu. Podczas spotkania podpisany został również List Intencyjny w sprawie utworzenia na terenie Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie Centrum Edukacji Technicznej firmy ...

Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja

25.02.2019 15:21

Projekty unijne

Powiat Choszczeński w okresie od 02 stycznia 2019 r. do 30 września 2021 r. realizuje projekt pt. Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja, który jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.6. Projekt realizowany jest ...

Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

08.06.2018 14:30

Projekty unijne

Powiat Choszczeński w okresie od maja 2018 r. do listopada 2018 r. realizuje projekt pt. Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 9.8. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół ...

Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie

08.06.2018 14:28

Projekty unijne

  Powiat Choszczeński w okresie od maja 2018 r. do listopada 2018 r. realizuje projekt pt. Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 9.8. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół ...

Przebudowa dróg powiatowych

24.05.2018 11:35

Projekty unijne

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2220Z w miejscowości Chełpa oraz nr 2221Z od miejscowości Chełpa poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 175 przez miejscowości Wardyń i Korytowo. Wartość zadania: 2 772 214, 17 zł. Kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – ...