Pozostałe projekty

Doposażenie bazy sportowej Powiatu Choszczeńskiego

08.10.2018 09:10

Pozostałe projekty

W czerwcu 2018 r. Powiat Choszczeński otrzymał dotację celową na realizację zadania pt. „Poprawa infrastruktury sportowej przez doposażenie w sprzęt trzech jednostek organizacyjnych Powiatu choszczeńskiego”. Zadanie jest realizowane do końca 2018 r. Powiat Choszczeński z marszałkowskich funduszy doposaży w sprzęt i akcesoria sportowe następujące jednostki ...

Przebudowa dróg powiatowych

24.05.2018 11:50

Pozostałe projekty

Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z w miejscowości Górzno Wartość zadania: 1 889 702, 84 zł Kwota dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na l. 2016-2019, który realizują wojewodowie: 944 851, 00 zł Wkład finansowy powiatu: 944 851, 84 zł     Przebudowa drogi ...

Razem bezpieczniej – na drodze, w Internecie i na wakacjach

24.05.2018 11:49

Pozostałe projekty

Powiat Choszczeński w okresie od 1 kwietnia do 31 listopada 2017 r. realizował projekt pt. Razem bezpieczniej – na drodze, w Internecie i na wakacjach współfinansowany z „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” Wojewody Zachodniopomorskiego. Wartość projektu: ...

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w sprzęt czterech jednostek organizacyjnych powiatu choszczeńskiego

24.05.2018 11:49

Pozostałe projekty

Powiat Choszczeński w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r. realizował projekt pt. Poprawa infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w sprzęt czterech jednostek organizacyjnych powiatu choszczeńskiego współfinansowany z programu „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury ...

„Aktywna tablica”

24.05.2018 11:48

Pozostałe projekty

Powiat Choszczeński został zakwalifikowany do wsparcia finansowego w 2017 r. na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” . Zadaniem programu jest zapewnienie szkołom nowoczesnych pomocy dydaktycznych: tablic interaktywnych, ...