Oferty bezkonkursowe

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – Ludowo Uczniowski Klub Sportowy Arabeska Pławno

07.12.2023 16:37

Oferty bezkonkursowe

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) organizacja pozarządowa może złożyć wniosek na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym. Ofertę na realizację zadania w ...

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Pełczycach

20.11.2023 14:53

Oferty bezkonkursowe

Oferta – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Pełczycach [plik PDF]

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Choszcznie

17.11.2023 14:23

Oferty bezkonkursowe

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu „turystyki i krajoznawstwa”. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.) organizacja pozarządowa może złożyć wniosek na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym. ...

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Choszcznie

16.11.2023 18:52

Oferty bezkonkursowe

Oferta – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Choszcznie [plik PDF]

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – Fundacja Kokoszka

13.11.2023 10:45

Oferty bezkonkursowe

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) organizacja pozarządowa może złożyć wniosek na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym. Ofertę na realizację zadania w ...

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Choszcznie

31.10.2023 14:35

Oferty bezkonkursowe

w załączeniu:  Oferta – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Choszcznie [plik PDF]  

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp.

01.09.2023 14:51

Oferty bezkonkursowe

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.) organizacja pozarządowa może złożyć wniosek na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym. Ofertę na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury ...