Konkursy ofert

INFORMACJA

12.04.2023 14:27

Konkursy ofert

Zarząd Powiatu Choszczeńskiego na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia br. uchwałą nr 762/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ...

OGŁOSZENIE o naborze na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert

25.01.2023 15:21

Konkursy ofert

OGŁOSZENIE o naborze na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja i upowszechnianie sportów wodnych w Powiecie Choszczeńskim w 2023 r.”, „Kultura fizyczna w Powiecie Choszczeńskim w 2023 r.”, na ...

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu pn. „Propagowanie idei wolontariatu w Powiecie Choszczeńskim”.

25.01.2023 15:19

Konkursy ofert

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO włączając się w realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały ...

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. „Promocja walorów turystycznych Powiatu Choszczeńskiego”.

25.01.2023 15:17

Konkursy ofert

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO włączając się w realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały ...

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kultura i sztuka w Powiecie Choszczeńskim w 2023 r.”

25.01.2023 15:15

Konkursy ofert

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO włączając się w realizację zadania publicznego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXX/276/2022 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia ...

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania pn. „Kultura fizyczna w Powiecie Choszczeńskim w 2023 r.”

25.01.2023 15:11

Konkursy ofert

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO włączając się w realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały ...

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania pn. „Organizacja i upowszechnianie sportów wodnych w Powiecie Choszczeńskim w 2023 r.”

25.01.2023 15:08

Konkursy ofert

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO włączając się w realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały ...

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej…

29.11.2022 14:01

Konkursy ofert

W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dokonuje się wyboru oferty Fundacji „Inter Vivos” z siedzibą w Warszawie ul. Kłobucka 8c/126, 02-699 Warszawa na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Choszczeńskiego ...

Zarząd Powiatu Choszczeńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Choszczeńskiego w 2023 r.”

21.10.2022 14:21

Konkursy ofert

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO   Zarząd Powiatu Choszczeńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Choszczeńskiego w 2023 r.”   I. Rodzaj zadania Zadanie polegać będzie ...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kultura i sztuka w Powiecie Choszczeńskim w 2022 r.”

12.05.2022 15:37

Konkursy ofert

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO włączając się w realizację zadania publicznego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/204/2021 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia ...